گروههای آموزشی ابتدایی شهرستان ایرانشهر

گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر
اطلاعیه برگزاری کارگاه
نوشته شده توسط رخش گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393

موضوع:برگزاری کارگاه  

باعرض سلام ،ادب واحترام

باتقدیم­احترام­ باعرض سلام وصلوات برمحمدوآل محمد وتبریک روزکتاب وکتاب خوانی برنامه­برگزاری­کارگاههای­آموزشی­به­شرح­ذیل­اعلام­میگردد­حضورهمکاران­درراستای­وظایف­،تقویت­وتجارب­شغلی­الزامی­می­باشد­ضمنا باتوجه به بروز بودن فعالیتها گروههای آموزشی ،گواهی حضوردرکارگاه درهمان جلسه صادر می شود.

نام کارگاه

ساعت­برگزاری وتاریخ

مکان برگزاری

مدرس

مربوط به پایه

وسایل مورد نیاز

 بررسی  ورفع اشکال ریاضی   

8صبح

پنجشنبه29/8/93

هنرستان خاتم الانبیا  

خانم قاسمی

فقط آموزگاران­پایه ششم که دوره رانگذراندند

کتاب ریاضی پایه ششمدفتریاداشت  وخودکار

توجیهی فعالیتهای رابطین مشاوره  

9صبح

پنجشنبه29/8/93

سالن­اجتماعات مدیریت

آقای ایرندگانی

رابطین مشاوره ابتدایی ومربیان ومعاونین پرورشی

-دفتر یاداشت وخودکار

علوم

9صبح

پنجشنبه29/8/93

پژوهش سرای

خانم نواب زاده

آموزگاران پایه اول

کتاب علوم پایه اول وخودکار


نوع مطلب :


نوع مطلب :
 به منظور همسطح سازی وآشنایی همکاران با شیوه های تدریس ریاضی و رفع اشکالات مواجه در تدریس کارگاه ریاضی پایه سوم وچهارم باحضور آموزگاران درنمازخانه مدیریت (پایه چهارم)وهنرستان خاتم (پایه سوم )برگزار گردید

نوع مطلب :
جدول بودجه بندی پایه اول
نوشته شده توسط رخش گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر در تاريخ پنجشنبه هشتم آبان 1393

بودجه بندی سالانه پیشنهادی تدریس دروس پایه ی اوّل ابتدایی - سال تحصیلی 94-93

ماه

درس

هفته

قــرآن

فارسی

کتاب کارفارسی

علــوم تجــربی

ریــاضیــات

مهر

اول

16-14

نگاره های 1و2

نگاره های 1و2

آشنایی با محیط

آشنایی با محیط

دوم

17-16

نگاره های 3و4

نگاره های 3و4

دقت در مشاهدات

7-1

سوم

20-18

نگاره های 5و6و7

نگاره های 5و6و7

13-10

14-8

چهارم

21-20

نگاره های 8و9و10

نگاره های 8و9و10

17-14

21-15

آبان

اول

24-22

درس اول

درس اول

21-18

28-22

دوم

26-25

درس دوم

درس دوم

25-22

35-29

سوم

28-27

درس سوم

درس سوم

29-26

42-36

چهارم

31-29

درس چهارم

درس چهارم

33-30

49-43

آذر

اول

33-32

درس پنجم

درس پنجم

37-34

56-50

دوم

35-34

درس ششم

درس ششم

41-38

63-57

سوم

39-36

درس هفتم

درس هفتم

45-42

70-64

چهارم

41-40

درس هشتم

درس هشتم

49-46

77-71

دی

اول

43-42

درس نهم

درس نهم

54-50

84-78

دوم

45-44

درس دهم

درس دهم

59-55

91-85

سوم

49-46

درس یازدهم

درس یازدهم

دوره

98-92

چهارم

جمـــــــع بنـــــــــدی  ارزشیـــــــــابی توصیفی  مسـتـمـــــــر نوبــــت اول

بهمن

اول

52-50

درس دوازدهـــم

درس دوازدهـــم

63-60

105-99

دوم

54-53

درس سیزدهـــم

درس سیزدهـــم

67-64

112-106

سوم

56-55

درس چهاردهم

درس چهاردهم

71-68

119-113

چهارم

58-57

درس پانزدهم

درس پانزدهم

74-72

126-120

اسفند

اول

61-59

روان خوانی

تمرین های دوره ای

دوره

133-127

دوم

63-62

درس شانزدهم

درس شانزدهم

79-75

تمرین ودوره

سوم

65-64

درس هفدهم

درس هفدهم

84-80

140-134

چهارم

67-66

درس هیجدهم

درس هیجدهم

88-85

147-141

فروردین

اول

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

دوم

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

سوم

69-68

درس نوزدهم

درس نوزدهم

91-89

154-148

چهارم

71-70

درس بیستم

درس بیستم

95-92

161-155

اردیبهشت

اول

74-72

بیست ویکم

بیست ویکم

99-96

168-162

دوم

77-75

بیست ودوم

بیست ودوم

103-100

177-169

سوم

80-77دو

روان خوانی

تمرین های دوره ای

مرور و دوره

تمرین و دوره

چهارم

جمـــــــع بنـــــــــدی  ارزشیـــــــــابی توصیفی  مسـتـمـــــــر نوبــــت دوم

تهیه وتنظیم:سرگروههای پایه اول ( آقای عبدالهی  -  خانم ملازهی )


نوع مطلب :

سلام علیکم 

احتراما با عنایت در راستای تحقق اهداف عالیه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش؛ و با تشکر از همکارانیکه در گردهمایی معلمین در تاریخ ۹۳/۸/۴ شرکت نموده اند ؛ اسامی منتخبین سرگروه های آموزشی دوره ابتدایی مجتمع آموزشی وپرورشی چهارده معصوم(ع) به شرح جدول ذیل اعلام می گردد .

ردیف

پایه

نام ونام خانوادگی

واحدسازمانی

1

اول ابتدایی

عصمت ناروئی

شهید صیادشیرازی

2

دوم ابتدایی

آسیه سپاهی

شهید صیادشیرازی

3

سوم ابتدایی

زهرا سپاهی سیب

سلمان فارسی2

4

چهارم ابتدایی

وحیداله حبیب نیا

شهید صیادشیرازی

5

پنجم ابتدایی

جمیله شاهکزهی

سلمان فارسی2

6

ششم ابتدایی

محمدعارف چترعنبرین

شهید صیادشیرازی

7

معاونین

هارون صفاریان

شهید صیادشیرازی

 

نوع مطلب :
فرم بازدید سرگروه مدیران دوره ابتدایی
نوشته شده توسط محمدشهلی بر در تاريخ شنبه بیست و ششم مهر 1393

با سلام و احترام یک برگ فرم بازدید سرگروه مدیران دوره ابتدایی با فرمت  pdf در لینک ذیل موجود جهت دریافت و ارزیابی فعالیت های مدارس ومدیران ابتدایی به منظور رفع نواقص اقدام نمایید.

                     http://persiandrive.com/970301            


نوع مطلب :
عیدغدیرمبارک
نوشته شده توسط رخش گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393


نوع مطلب :
اطلاعیه برگزاری کارگاه
نوشته شده توسط رخش گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393

به: مدارس ابتدایی /مجتمع های روستایی/مدارس ابتدایی غیردولتی/آموزشگاه استثنایی اخلاص/شاهد

موضوع:برگزاری کارگاه  

باعرض سلام ،ادب واحترام

باتقدیم­احترام­ وباعرض تبریک عیدسعیدغدیرخم ،بااستعانت از خداوند برنامه­برگزاری­کارگاههای­آموزشی­به­شرح­ذیل­اعلام­می گردد­حضورهمکاران­درراستای­وظایف­،تقویت­وتجارب­شغلی­الزامی­می­باشد­ضمنا باتوجه به بروز بودن فعالیتها گروههای آموزشی ،گواهی حضوردرکارگاه درهمان جلسه صادر می شود.

نام کارگاه

ساعت­برگزاری وتاریخ

مکان برگزاری

مدرس

مربوط به پایه

وسایل مورد نیاز

ریاضی چهارم

8صبح

پنجشنبه24/7/93

سالن­اجتماعات مدیریت

آقای عبدالهی

آموزگاران­پایه چهارم-

کتاب پایه چهارم -کاغذومداد

ریاضی اول  

10صبح پنجشنبه24/7/93

سالن­اجتماعات مدیریت

آقای عبدالهی

آموزگاران پایه اول

کتاب اول - کاغذومداد

 

علوم تجری

پنجشنبه 8صبح 24/7/93

پژوهش سرا

آقای دهدار

سوم ابتدایی 

کتاب پایه سوم کاغذ ومداد


نوع مطلب :
بااستعانت از خداوند متعال کارگاهی به منظور آشنایی بیشتر همکاران پایه ششم با طرح توصیفی برگزار گردید دراین کارگاه باتوجه به اینکه سال گذشته این طرح در ۳۰درصدکلاسهای پایه ششم بصورت آزمایشی اجرا شدامسال درتمام کلاسهاشهرستان اجرا می شود ودرخصوص فوایدومحاسن این طرح وچگونگی تکمیل دفاتر شاخص وپوشه کا بحث وگفتگو شد.

نوع مطلب :
به حول وقوه الهی توفیقی  نصیب گردید کارگاه آموزشی  اختلالات یادگیری بامدرسی آقای ایرندگانی  وآموزگاران پایه دوم برگزار گردید دراین کارگاه درخصوص چگونگی برخورد بادانش آموزان و برقراری ارتباط با آنها بصورت پرسش وپاسخ برگزار شد با توجه به جذاب بودن موضوع وناتمام ماندن بحث همکاران درخواست برگزاری درچند جلسه راداشتند

نوع مطلب :

امروز93/7/15  مقارن ساعت 5 عصر ، با شرکت آموزگاران و مدیران  در گرهمایی به منظور انتخاب سرگروه های آموزشی دوره  ابتدایی شهرستان (شیفت صبح ) که با حضور معاون مدیر کل و مدیر آموزش وپرورش شهرستان ایرانشهر دردبستان شاهد برگزار گردید و پس از انتخاب سرگروه ها کلیه آموزگاران و مدیران در نمازخانه آموزشگاه گردهم آمدند و آقای حسینی به طور مختصر در مورد یکی از سیاست های کلی وزیر آموزش وپرورش «توسعه مشارکت» و همچنین در خصوص طرح خیرانه «محسنین»مخصوص فرهنگیان شاغل شهرستان ایرانشهر ایراد سخن و صمیمانه تشکر نمودند.

و در پایان جلسه آقای حامد ریگی همکار فرهنگی در خصوص آموزش وپرورش کنونی در جامعه و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات ایراد سخن نمودند.

 


نوع مطلب :
بااستعانت ازخداوند انتخاب سرگروههای پایه ها ومدیران ابتدایی به شرح ذیل اعلام می گردد.

همکاران شیفت صبح  روزسه شنبه مورخه ۱۵/۷/۹۳ساعت ۴۵/۱۶ درمکان دبستان شاهدجهت انتخاب سرگروهها حضور بهم رسانند

همکاران شیفت عصر روزچهارشنبه مورخه ۱۶/۷/۹۳ ساعت ۴۵/۱۶درمکان دبستان شاهدجهت انتخاب سرگروهها حضوربهم رسانند

گروههای آموزشی ابتدایی


نوع مطلب :
اطلاعیه
نوشته شده توسط رخش گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر در تاريخ دوشنبه چهاردهم مهر 1393

به: مدارس ابتدایی /مجتمع های روستایی/مدارس ابتدایی غیردولتی/آموزشگاه استثنایی اخلاص/شاهد

موضوع:برگزاری کارگاه  

باعرض سلام ،ادب واحترام

باتقدیم­احترام­ وباعرض تبریک عیدقربان ،بااستعانت از خداوند برنامه­برگزاری­کارگاههای­آموزشی­به­شرح­ذیل­اعلام­می گردد­حضورهمکاران­درراستای­وظایف­،تقویت­وتجارب­شغلی­الزامی­می­باشد­ضمنا باتوجه به بروز بودن فعالیتها گروههای آموزشی گواهی حضوردرکارگاه درهمان جلسه صادر می شود.

نام کارگاه

ساعت­برگزاری وتاریخ

مکان برگزاری

مدرس

مربوط به پایه

وسایل مورد نیاز

اختلالات یادگیری

8صبح

پنجشنبه17/7/93

سالن­اجتماعات مدیریت

آقای ایرندگانی

آموزگاران­پایه دوم

دفترچه یادداشت وخودکار

توصیفی

10صبح پنجشنبه17/7/93

سالن­اجتماعات مدیریت

آقای روحانی

آموزگاران پایه ششم

دفتر شاخص ودفترچه یادداشت

 

 

 


نوع مطلب :
قدر شب های قدر را بدانیم
نوشته شده توسط محمدشهلی بر در تاريخ شنبه بیست و هشتم تیر 1393

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (۱)
وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ (۲)
لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (۳)
تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ (۴)
سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۵)

با توجه به آیات سوره قدر می‌توان به فضیلت‌های شب قدر پی برد:
۱. قرآن در آن نازل شده است.
۲. عبادت و احیای آن معادل بیش از هزار ماه است.
۳. خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می‏شود.
۴. رحمت خاص خدا شامل حال بندگان می‏گردد.
۵. فرشتگان و روح در آن شب نازل می‏گردند.

شب قدر از شب‌های مقدس و متبرک اسلامی است. خداوند در قرآن مجید از آن به بزرگی یاد کرده و سوره‌ای نیز به نام «سوره قدر» نازل فرموده است. در تمام سال، شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمی‌رسد. این شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح نیز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در این شب، مقدرات یک سال انسان‌ها و روزی‌ها، عمرها و امور دیگر مشخص می‌شود. ملائکه در این شب بر زمین فرود می‌آیند.شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن و مناجات و عبادت در این شب، بسیار توصیه و تأکید شده است.

عظمت و فضیلت این شب بر سایر شبها را از این امور می‌توان به دست آورد:

۱) آمرزش گناهان: پیامبر خدا(ص) در تفسیر سوره «قدر» فرمودند:

«هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمامی گناهانش آمرزیده میشود.»


۲) قلب رمضان: امام صادق(ع) فرمودند:

«از کتاب خدا استفاده می‌شود که شماره ماههای سال نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماهها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان لیلة القدر است.»


۳) نزول قرآن: طبق روایات، مجموع قرآن در شب قدر دفعی و یکباره بر پیامبر (ص) نازل شده است. این نزول دفعی و یکباره قرآن است، اما نزول تدریجی قرآن طی 23 سال دوران نبوت پیامبر گرامی(ص) به صورت الفاظ نازل شده است.
۴) برتر از هزار ماه: نزول همه‌ی ملائکه و روح در شب قدر بر زمین و سلام دادن بر بندگان خدا نشانه شرافت آن بر هزار ماه است.

فرصت شب قدر را غنیمت بدانیم

شب قدر فرصتی است زرین و طلایی برای شستشوی آینه دل. این شب بهترین فرصت است تا خوبی‌ها را جایگزین بدیها، صلح و صفا را جایگزین اختلاف و تفرقه، احسان و نیکی را جایگزین ظلم و ستم، احسان به والدین را جایگزین عاق والدین و صله رحم را جایگزین قطع رحم نماییم. نیکو و شایسته است با صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و با اعمال نیک و خیر، ثواب دو چندان ببریم.
در شب قدر که شب‌زنده‌داری می‌کنیم، خداوند نام ما را در گروه نیک‌بختان ثبت می‌کند و آتش جهنم را بر ما حرام می‌سازد. آیا توفیقی بالاتر از این هست که آتش جهنم بر ما حرام شود و به خدا نزدیک‌تر شویم؟
دعاهای شبهای رمضان مجموعه‌ای است روشنی‌بخش که با تکرار تلاوت آنها، آموزش‌های آن‌ها به صورت هدف‌هایی برای ما در می‌آیند. پس هنگام خواندن این ادعیه شایسته و بهتر است مفهوم آنها را نیز همواره مدنظر داشته باشیم و با تلاش و کوشش به سوی این هدف‌های مطرح‌شده در دعاها گام برداریم.


نوع مطلب :
]چندراه برای آموزش اثر‏بخش در 3 هفته‏ی اول سال تحصیلی از تجربه‏های سبز آموزگاران جهان یاد بگیریم اشاره شروع همیشه سخت و البته مهم است. شاید تفاوتی هم نداشته باشد که مدیریت کلاسی پرجمعیت یا چند نفره را به عهده بگیریم. در واقع مقر فرماندهی شاید چندان مهم نباشد، تسلط بر اوضاع به‏ویژه در نقطه‏ی شروع مهم است. بررسی‏های پژوهشگران نشان می‏دهد که تدریس، کنترل کلاس و برقراری ارتباط مناسب با دانش‏آموزان در سه هفته‏ی نخست شروع سال تحصیلی، سخت‏تر و مهم‏تر از هر زمان دیگری است. این شرایط در دوره‏ی ابتدایی به مراتب سخت‏تر وپیچیده‏تر است؛ چرا که دانش‏آموزان بخشی از آموخته‏های سال گذشته را هم فراموش کرده‏اند و همین موضوع، در هفته‏ی نخست شروع سال تحصیلی جدید، وارد شدن به فضای آموزش را به مراتب سخت‏تر می‏کند. اما برای شکستن این فضا، مرکز آموزش و تدریس دانشگاه لینکولن نبراسکای شمالی، با بهره‏گیری از تجربه‏های معلمان آن دیار، 101 راه کلیدی را برای شروع آموزشی موفق در سه هفته‏ی نخست شروع سال تحصیلی پیشنهاد می‏کند. با بعضی از این نکات آشنا می‏شویم. البته پژوهشگران این دانشگاه معتقدند، اجرای موفق این راه‏ها، به شش پیش شرط اساسی زیر نیاز دارد. *‏همکاری مناسب دانش‏آموزان برای ورود به فضای درس و مدرسه پس از گذر از فضای طولانی مدت تابستان و ورود به فضای جدید؛ *آگاهی دانش‏آموزان به ضرورت فراگیری مفاهیم درسی در ساعت‏های حضور در کلاس درس؛ *ادبیات کلامی آموزگار؛ *حمایت از دانش‏آموزان سال‏های نخست هر دوره‏ی تحصیلی به‏ویژه ابتدایی، برای ورود به فضای آموزش؛ *تشویق دانش‏آموزان برای درگیر شدن با فضای آموزش و پرورش؛ *ایجاد فضای مشارکت و هم‏یاری در کلاس؛ و اما چند راه 1. در اولین روز شروع سال تحصیلی، فضای کلاس را با آشنایی دانش‏آموزان با یکدیگر و سپس بازی و سرگرمی شروع کنیم. 2. بازی‏هایی را انتخاب کنیم که همه‏ی بچه‏ها در آن‏ها مشارکت داشته باشند. 3. بازی‏های پایه‏های دوم و سوم ابتدایی را با هدف یاد‏آوری مفاهیم درسی سال گذشته انتخاب کنیم. 4. از وسایل کمک‏آموزشی مانند کارت‏های بازی و یا هر وسیله‏ی کمک آموزشی که کاربرد بازی هم داشته باشد، استفاده کنیم. 5. خودمان را کامل معرفی کنیم و کمی هم درباره‏ی خانواده‏مان برای آن‏ها صحبت کنیم. مثلا" این که چند فرزند دارم و سن آن‏ها چه‏قدر است. 6. تلاش کنیم با گفتار ساده و صمیمی به بچه‏ها نزدیک شویم. 7. با مطرح کردن موضوعی که احساس می‏کنیم به آن علاقه دارند، ذهنشان را درگیر کنیم تا زودتر وارد فضای درس و مدرسه شوند. 8. در مقابل پاسخ‏های آن‏ها جبهه نگیریم و بگذاریم راحت اظهار‏نظر کنند؛ حتی اگر اظهار‏نظرشان درست به نظر نیاید. 9. سعی کنیم در این پرسش و پاسخ‏ها، خجالت و کم‏رویی احتمالی‏شان برطرف شود. 10. دانش‏آموزان کم‏حرف و ساکت را با پرسیدن سؤال، وارد بحث کنیم. 11. تشویق کلید موفقیت است. برای هر حرکت مثبت، آن‏ها را تشویق کنیم. 12. با انجام فعالیت‏های عملی آموزش را شروع کنیم. 13. برنامه‏ها یا فعالیت‏های مشارکتی، بیش از فعالیت‏های فردی اثر‏بخش هستند.بهتر است برنامه‏های درسی یا هر فعالیت دیگری را به صورت گروهی برنامه‏ریزی کنیم. 14. هرچه زودتر با شرایط تحصیلی و سطح فراگیری دانش‏آموزان آشنا شویم؛ سریع‏تر می‏توانیم الگوی آموزشی-پرورشی را انتخاب کنیم. 15. ویژگی‏های فردی دانش‏آموزان را بشناسیم. 16. نحوه‏ی برقراری ارتباط روانی و کلامی با دانش‏آموزان را شناسایی کنیم. 17.زمان‏بندی را به دانش‏آموزان بیاموزیم. 18. آشنایی با کتاب‏خانه‏ی مدرسه، نخستین و مهم‏ترین گام برای آشنا کردن دانش‏آموزان با کتاب و کتاب‏خوانی است. 19. آن‏ها را با منابع معتبر علمی مانند دایره‏المعارف‏ها آشنا کنیم. 20. اینترنت و رایانه و طرز استفاده‏ی صحیح از آن‏ها را به تدریج و با برنامه‏ریزی به دانش‏آموزان بیاموزیم؛ حتی اگر این آموزش به‏صورت تئوری باشد. 21. آن‏چه را از آن‏ها می‏خواهیم؛ به دقت برایشان شرح دهیم؛ انضباط در کلاس، نظم در انجام تکالیف، حضور مستامر و... 22. شیوه‏ی برگزاری آزمون‏ها، چه کلاسی و چه آزمون‏های ترم را برایشان توضیح بدهیم. 23. هر چند دیگر مثل گذشته، نمره تنها ملاک سنجش دانش‏آموزان نیست، اما در این‏باره هم با آن‏ها صحبت کنیم. این‏که چه سهمی از تلاش آن‏ها با استفاده از عبارت‏های گوناگون و چه سهمی از طریق نمره ارزش‏گذاری می‏شود؟ 24. منعطف باشیم؛ با وجودی که باید به اصول و مقررات تعیین شده پای‏بند باشیم تا دانش‏آموزان هم به تعهداتشان به خوبی عمل کنند، اما در بعضی شرایط باید انعطاف‏پذیر باشیم. 25. در کلاس‏های پرجمعیت خود دانش‏آموزان و عملکرد آن‏ها بسیار مؤثر است. بنابراین تا حد امکان زمینه را برای فعالیت تک‏تک آن‏ها فراهم کنیم. 26. قبل از برگزاری آزمون‏ها، چه کلاسی و چه امتحانات ترم، با ارائه‏ی نمونه سؤال، آن‏ها را با فضای امتحان و نحوه‏ی برگزاری و نوع سؤال‏ها آشنا کنیم. 27. در اولین آزمون‏ها، برگه‏ها را همراه خود دانش‏آموزان تصحیح کنیم تا ترس از امتحان برطرف شود. 28. تفاوت بین همکاری و یا انجام تکالیف به جای دوستان و هم‏کلاسی‏ها را برای آن‏ها شرح بدهیم. 29. با وضیعت تحصیلی و خانوادگی دانش‏آموزان آشنا شویم. 30. بعضی از بچه‏ها برای همراهی با والدین، بخشی از وظایف آن‏ها مثل نگه‏داری از خواهر‏ها و برادرهای کوچک‏تر را به عهده می‏گیرند. درباره‏ی این مسائل آگاه باشیم و از این نظر هم وضیعت بچه‏ها را بررسی کنیم. 31. بخش مهمی از موفقیت‏ فرایند آموزش و پرورش، به تمرکز دانش‏آموزان روی فعالیت‏های فردی بستگی دارد. تلاش کنیم تا دانش‏آموزان با برنامه‏ریزی به فعالیت‏های فردی بپردازند. 32. کلاس درس را با نشاط آغاز کنیم. خواندن یک سرود دسته‏جمعی، چند حرکت ساده‏ی تردستی در کلاس و کارهای دیگری از این دست، باعث ایجاد نشاط در دانش‏آموزان می‏شود. 33. کلاس درس را سروقت آغاز کنیم تا در عمل بچه‏ها را به نظم عادت دهیم. 34. نظم کلاس را حین تدریس حفظ کنیم. این نکته به‏ویژه درباره‏ی کلاس‏های پرجمعیت بسیار مهم است. 35. هر روز در پایان تدریس، چند پرسش شفاهی مطرح کنیم تا به این ترتیب ارزیابی بهتری از میزان فراگیری دانش‏آموزان داشته باشیم.

نوع مطلب :
ارزشیابی توصیفی رابهتربشناسید
نوشته شده توسط رخش گروههای آموزشی ابتدایی ایرانشهر در تاريخ یکشنبه پانزدهم تیر 1393

ارزشیابی توصیفی چیست؟

ارزشیابی توصیفی، شکلی از ارزشیابی تحصیلی-تربیتی است که در آن معلم با مشارکت فعال  و دانش آموز و اولیای ایشان با استفاده از ابزار های مختلف به جمع آوری اطلاعات در زمینه تلاش ها، پیشرفت ها و موفقیت های دانش آموزان می پردازد و با طبقه بندی تحلیل و تفسیر اطلاعات به آنها کمک می کند تا بهتر یاد بگیرند و مشکلات یادگیری خود را به کمک اولیا و معلمان برطرف کنند.

هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های نامطلوب ناشی از برگزری امتحانات و بازخورد های عددی است. 

ویژگی های ارزشیابی توصیفی

1- در ارزشیابی توصیفی به جای دادن نمره به دانش آموز از عبارت های کیفی مثل تلاش خوبی داشته ای، با تلاش به موفقیت رسیده ای، برای موفقیت باید بیشتر تلاش کنی، با انجام تمرین بیشتر مشکل شما برطرف می شود و ... استفاده شود.

2- ارزشیابی توصیفی به زمان خاص محدود نمی شود این ارزشیابی در کل جریان یادگیری، در فعالیت های خارج از کلاس و در محیط زندگی جریان دارد.

3- تلاش و دشد کودکان همانند موفقیت آنان ارزشمند است و فقط به موفقیت ها امتیاز داده نمی شود بلکه، تلاش و پیشرفت نیز امتیاز دارد.

4- همانگونه که یادگیری دانش آموزان در حوزه های مختلف و سطوح متفاوت است، سنجش و ارزشیابی آن نیز باید با استفاده از ابزار هایی باشد که بتواند این یادگیری ها را بسنجد. پوشه کار، آزمون ها، مشاهدات از جمله ابزارهایی است که در ارزشیابی توصیفی مورد استفاده قرار می گیرد.

5- در ارزشیابی توصیفی اصل بر ارتقای دانش آموزان به پایه های بالاتر است مگر در موارد بسیار نادر و زمانی که دانش آموزان دارای ناتوانایی های ذهنی باشند.

6- کارنامه دانش آموزان علاوه بر عملکرد درسی، عملکرد اجتماعی و عاطفی و جسمانی-فیزیکی را منعکس می کند.

ارزشیابی توصیفی با ویژگی های فوق راه کارهایی را برای برطرف کردن بخشی از مشکلات فراوری ارزشیابی تحصیلی ارایه داده است که در ادامه به آنها اشاره می شود. 

راه کارهای ارزشیابی توصیفی برای برطرف کردن مشکلات

الف) مهم ترین هدف ارزشیابی توصیفی، ایجاد تغییر در دیدگاه ها و نگز های مسوولان، مدیران، آموزگاران و والدین نسبت به ارزشیابی تحصیلی است. زیرا اصلی ترین عامل ناکارآمدی روش های فعلی، نگاه نادرست به هدف های مستتر در هر یک از روشهاست که منجر به استفاده نادرست از آنها می شود. به عنوان مثال آزمون و آزمودن اگر با هدف شناخت تغییرات حاصل از یادگیری که بیانگر تلاش ها و فعالیت های معلم، دانش آموز و والیدن گرامی است به کار رود و از نتایج آن؛

1- برای کمک به دانش آموزان در جهت تلاش بیشتر و فعالیت دقیق تر

2- توسط معلم و والدین در جهت برنامه ریزی مناسب تر استفاده شود، این عمل نه تنها ناپسند نیست بلکه عین صواب است. 

ب) راهکار دیگری که پیش بینی شده، جایگزینی بازخوردهای کیفی و توصیفی به جای بازخوردهای نمره ای است. نمره برای دانش آموز فقط به عنوان علامتی است که برخی از رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند دوستان، معلمان، اولیا و دیگران را به دنبال دارد. اما تأثیری در شناخت نقاط قوت، ضعف، توانمندی ها و محدودیت ها ندارد. اما باز خوردهای کیفی به دانش آموزان انگیزه و تلاش بیشتر در یک فضا و شرایط آرام و برای معلم، توجه دقیق بر ابعاد یادگیری دانشآموزان و برای اولیا آگاهی از وضعیت تحصیلی و وظیفه و مسوولیتی که در قبال آن دارند، می دهد. نباید حذف نمره را از بازخوردهایی که به دانش آموز داده می شود با حذف ارزشیابی، یکسان تلقی کرد. ارزشیابی به صورت دقیق تر، کامل تر، با ابزارهای مناسب تر با هدف یاری به دانش آموز و اولیا آنان در طول سال تحصیلی انجام می شود؛ اما نتیجه با کلمه، عبارت، جمله و ... اعلام می گردد. 

اگر یادتان باشد گفته شد از جمله مشکلات ارزشیابی فعلی کم توجهی به تمامی آموخته ها و یادگیری های دانش آموزان، مثلاً در زمینه علاقه، انگیزه، احساسات، نگرش ها، توانایی ها، مهارت ها، کارهای علمی و ... است. مواردی که به جرأت می توان گفت هدف اصلی و اساسی دوره ابتدایی رشد و شکوفایی آنهاست، که در ارزشیابی توصیفی برای هر یک از آنان ابزار و گروه، روش مشاهده و ابزاری تحت عنوان سیاهه رفتار در نظر گرفته شده است. بنابراین، معلم گرامی ضمن توجه به این بعد یعنی بعد اجتماعی، آن را با روش و ابزار درست ارزشیابی می‌کند و اطلاعات حاصله را بررسی، تجزیه و تحلیل کرده و از نتایج آن برای تصمیم گیری درخصوص تنظیم برنامه آموزشی خود و اطلاع به والدین برای فراهم کردن زمینه تلاش و فعالیت بیشتر همراه با انگیزه لازم، به کار می برد. 

ج) با توجه به اینکه برگزاری امتحانات در زمانی غیر از زمان آموزش و یادگیری انجام می شود، فاصله زمانی بین آموزش و ارزشیابی  و امتحان، آن را به یک موضوع اضطراب آور و نگران کننده تبدیل کرده است. از طرف دیگر براساس نتایج یک یا چند امتحان در مورد آینده دانش آموز تصمیم گیری می شود و این امر باعث شده هم والدین و هم دانش آموزان و حتی معلمان دچار ترس و اضطراب شوند. برای رفع این مشکل در ارزشیابی توصیفی امتحان و آزمون به شکل مستقل و در زمان ویژه برای آن کار وجود ندارد. بلکه معلم در زمانی که مشغول آموزش و دانش آموز در حال یادگیری است، آزمون های مورد نظر اجرا شده و همزمانی ارزشیابی و آموزش و یادگیری ضمن حذف اضطراب ناشی از حضور در جلسات امتحانی، آن را به مرحله ای از یادگیری و جزء فرآیند یادگیری تبدیل می کند. 

د) مشارکت و همکاری در هر کاری علاقه و تعهد افرا را به آن کار افزایش می دهد. از آنجایی که ارزشیابی تحصیلی در طرح ارزشیابی توصیفی یک فرصت یادگیری تلقی می شود و برای یادگیری و بهبود شرایط آن انجام می گیرد، مشارکت دانش آموز و وابدین در این موضوع در کنار معلم بسیار ارزشمند و حیاتی است. زیرا دانش آموز با بررسی روند تلاش خود از همان ابتدا مدیریت و فرایند های یادگیری خود را بتدریج بر عهده می گیرد و والدین نیز با مشارکت در امر ارزشیابی فرزندشان ضمن احساس وظیفه بیشتر، برنامه ریزی های آگاهانه تری برای بهبود وضعیت تحصیلی آنها انجام می دهند. 

ه- و بالاخره در ارزشیابی توصیفی تمام تلاش معلم، والدین و خود دانش آموز در طول سال صرف فرایند«ارزشیابی شناخت از وضعیت یادگیری - تلاش برای یادگیری بهتر -  ارزشیابی شناخت بیشتر و دقیق‌تر - تلاش برای یادگیری بهتر» می شود و دانش آموزان فرصت جبران کاستی های احتمالی متراکم نشده و تا پایان توبت اول یا سال حفظ نمی شوند، بلکه هر زمان که شناسایی طرح، اصل بر ارتقاء دانش آموز به پایه بالاتر است و فقط معدود دانش آموزانی که مشکل جدی در توانمندی های عقلی و ... دارند بنابر اصل «هر دانش آموزی با توجه به تفاوت های فردی به زمان متفاوتی برای یادگیری نیاز دارند» تکرار پایه می نمایند.

محاسن ارزشیابی توصیفی و ضعف های ارزشیابی فعلی در  زیر آمده است: 

محاسن ارزشیابی توصیفی  

1 شناخت عمیق تر و دقیق تر از دانش آموز 

2 کاهش اضطراب نامطلوب و فعالیت های دانش آموز در کنار موفقیت 

3 توجه به تلاش ها و فعالیت های دانش آموز در کنار موفقیت

4 به خدمت گرفتن ارزشیابی برای آموزش و یادگیری بهتر

5 مشارکت دانش آموز و والیدن در ارزشیابی

6 حمایت از کودک و توجه به حقوق آن در کلاس و مدرسه 

7 ایحاد فضای محبت و همدلی بین دانش آموزان

8 شناسایی مشکلات یادگیری در زمان مناسب و تلاش برای رفع آن 

معایب ارزشیابی فعلی

1 محدود شدن به ارزشیابی از دانش آموز و اطلاعات

2 اضطراب آور بودن نمره و امتحان

 3 کم توجهی به تلاش ها و فعالیت ها و تأکید بیش از حد بر موفقیت

 4 تفکیک یادگیری از ارزشیابی

 5 ایجاد فضای رقابتی، البته ناسالم در بین دانش آموزان

6 کم توجهی ابعاد عاطفی و مهارتی

 7 کم توجهی به ویژگی های سنی، شرایط روحی کودک

 8 عدم توجه به مشکلات یادگیری و توجه صرف یه نمرات پایانی

 


نوع مطلب :
نويسندگان
مطالب اخير
آرشيو وبلاگ
لينک دوستان
برچسب ها